PILOTENE TRANSPORT har i flere år vært opptatt av miljø. Bakgrunnen er at vi ønsker å ta aktivt del i arbeidet med å redusere klodens klimautslipp. I 2007 ble dette arbeidet intensivert gjennom en flerårig strategisk satsning. Med faglig bistand fra organisasjoner som blant andre miljøstiftelsen GRIP (Grønt i Praksis) og CO2 fokus gjennomfører vi en rekke tiltak.

  • Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheten
  • Utarbeidelse av handlingsplan for miljø
  • Kursing av sjåfører i økonomisk kjøring
  • Utarbeidelse av miljøkriterier for fremtidig bilkjøp
  • Kjøpt inn 2 Smart biler, og som har et CO2 utslipp på 116 g/co2/km
  • Blitt medlem av klimaløftet,, og som er Miljøverndepartementet satsning på klima
  • Utarbeidet et klimaregnskap for organisasjonen, inkludert bilparken
  • Blitt 100% klimanøytral gjennom kjøp av FN godkjente CDM kvoter
  • Få en økende andel av våre kunder til å inngå Klima-avtale


Alle bilene i den klimanøytrale bilparken vil kjøre med et oblat som synliggjør engasjementet i kampanjen mot global oppvarming.

Klima-avtalen

- når du vil gjøre noe for klimaet!
Nå har du og din bedrift muligheten til å klimanøytralisere deres budtjenester.
Ta kontakt med oss for å inngå en klima-avtale.

Hva er god klimanøytralitet?

Klimanøytralitet innebærer at man kompenserer for de klimautslipp som følger av ens egen virksomhet gjennom å investere i tilsvarende klimareduserende tiltak et annet sted. Ved å benytte klimakvoter som er godkjent og utstedte av FN er virkningen også garantert. Gjennom å sette en pris på forurensningen så stimulerer man virksomhetene til å bli mer miljøbevisste og til å gjennomføre klimareduserende tiltak lokalt. Energi-økonomiserende tiltak vil i i de fleste tilfeller være lønnsomt å gjennomføre, fordi man reduserer utgiftene til strøm, bruker mindre drivstoff etc.

Til klimanøytralisering benyttes sertifiserte klimakvoter, CER (Certified Emission Reduction). Disse er produsert gjennom den grønne utviklingsmekanismen (CDM, Clean Development Mechanism), som er en av bærebjelkene i Kyoto-protokollen. FN godkjenner og utsteder disse når miljøeffekten er dokumentert.

For mer info:
www.co2focus.com
www.klimaloftet.no
http://unfccc.int